Informatie voor ouders

  Schooltijden

  Groep 1 t/m 4

  Maandag

  8.30– 12.00u en 13.00 – 15.00u

  Dinsdag

  8.30– 12.00u en 13.00 – 15.00u

  Woensdag

  8.30– 12.30u

  Donderdag

  8.30– 12.00u en 13.00 – 15.00u

  Vrijdag

  8.30– 12.00u

  Groep 5 t/m 8

  Maandag

  8.30– 12.00u en 13.00 – 15.00u

  Dinsdag

  8.30– 12.00u en 13.00 – 15.00u

  Woensdag

  8.30– 12.30u

  Donderdag

  8.30– 12.00u en 13.00 – 15.00u

  Vrijdag

  8.30– 12.00u en 13.00 – 15.00u

  De school opent de deur al om 8.20 uur, zodat alle kinderen rustig naar binnen kunnen gaan en goed ontvangen kunnen worden door de leerkracht. Vanaf groep 3 komen de kinderen alleen naar binnen om zo de zelfstandigheid te ontwikkelen. We verwachten van de kinderen dat zij als de tweede bel gaat in de klas zitten.

  In de ochtend hebben de kinderen een korte pauze, de kinderen eten hun tussendoortje en drinken wat.

  Daarna gaan de kinderen buitenspelen.

  Groep 3 t/m 6 hebben pauze van 10.30 - 10.45u
  Groep 7 en 8 hebben pauze van 10.45 - 11.00u

  De kinderen hebben tussen de middag pauze van 12.00 – 13.00 uur. Als ouder kunt u de keuze maken om uw kind op school te laten overblijven of tussen de middag naar huis gaan om te eten. Klik hier voor meer informatie over de overblijfregeling op De Boomgaard.

  Vakanties en vrije dagen

  Vakanties en vrije dagen

  Vakanties en vrije dagen

  Vakanties en vrije dagen

  Binnen de scholengroep worden de vakanties voor het primair en voortgezet onderwijs zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Ook proberen wij met andere schoolbesturen in de regio af te stemmen.

  Vakantierooster 2024-2025 openbaar primair en openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard:

  Herfstvakantie

  Zaterdag 26-10-2024 t/m zondag 03-11-2024

  Kerstvakantie

  Zaterdag 21-12-2024 t/m zondag 05-01-2025

  Voorjaarsvakantie

  Zaterdag 22-02-2025 t/m zondag 02-03-2025

  Goede Vrijdag

  Vrijdag 18-04-2025

  Meivakantie

  Zaterdag 19-04-2025 t/m zondag 04-05-2025

  Hemelvaart

  Donderdag 29-04-2025 t/m vrijdag 30-05-2025

  Pinksteren

  Zondag 08-06-2025 t/m maandag 09-06-2025

  Zomervakantie

  Zaterdag 19-07-2025 t/m zondag 31-08-2025

  De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema van het Ministerie van OCW. Elke school heeft de mogelijkheid om in overleg met de medezeggenschapsraad een aantal studiedagen per schooljaar te plannen.

  Tussenschoolse opvang

  Tussenschoolse opvang

  Tussenschoolse opvang

  Tussenschoolse opvang

  Op onze school kunnen de leerlingen de middagpauze tussen 12.00 en 13.00 uur onder toezicht in hun klas met hun eigen groep doorbrengen. Wanneer u uw kind op school wil laten overblijven, dient u dit van tevoren telefonisch tussen 8.00 en 9.00 uur te melden op school aan de dienstdoende coördinator deze zit in de personeelskamer. De vergoeding voor het overblijven op school bedraagt 2,- per keer per kind. Dit bedrag wordt ’s ochtends contant voldaan bij de overblijfcoördinator. Voor de vaste overblijvers kan een betaalwijze per bank voor 10 weken vooruit worden afgesproken. Dan worden 9 weken in rekening gebracht voor de dagen dat uw kind overblijft. Restitutie bij (incidenteel) geen gebruik maken van de overblijfregeling is echter niet mogelijk. Er zijn kwartaalbedragen per kind vastgelegd.

  1 keer overblijven per week 15,- per 10 weken
  2 keer overblijven per week 30,- per 10 weken
  3 keer overblijven per week 45,- per 10 weken
  4 keer overblijven per week 60,- per 10 weken

  Meer informatie over de overblijfregeling kunt u bij de aanmelding verkrijgen of u kunt telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag terecht op school tussen 8.00 en 9.00 uur.
  De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld door de MR.

  Buitenschoolse opvang

  Buitenschoolse opvang

  Buitenschoolse opvang

  Buitenschoolse opvang

  IKC De Boomgaard biedt onder de vlag van de ‘Hoeksche School’ kinderopvang aan. Dit met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang als partner. Met deze stichting werken we aan onderwijs en opvang vanuit één pedagogische visie in een zogenaamd integraal kindcentrum IKC. Zo bieden wij ouders een totaalpakket educatie, opvang, ontwikkeling, zorg en vrije tijd in een veilige en stimulerende omgeving waar ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Op onze buitenschoolse opvang wordt gewerkt met het concept GAAV! Dit staat voor de gave/talent van het kind en voor hoe we willen dat kinderen de buitenschoolse opvang ervaren, namelijk gaaf leuk, cool. De visie van GAAV! is dat er een activiteitenaanbod ligt, gemaakt voor en dóór kinderen. Inspraak van kinderen krijgt dus een grote rol.

  Meer weten?

  Meer weten over BSO bij de Boomgaard

  Op de website van De Hoeksche School Kinderopvang leest u meer over ons aanbod www.dehoekscheschool.nl/kinderopvang

  Voor een persoonlijke offerte kunt u contact opnemen per e-mail info@ko-dehoekscheschool.nl of via ons telefoonnummer 0186 – 65 00 20.

  Een andere BSO mogelijkheid is via Kibeo. Op de website van Kibeo leest u meer over het aanbod